Print

2013

2013

Kallaste sadama ehitustööd

Kuimetsa aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööd. Reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööd

Kaiu aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööd. II etapp

Jõeserva sadama projekteerimistööd

Kodijärve Kodu puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusjaama rajamine

Karula Kodu puurkaevpumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve teenuse osutamine

Imastu Kool - Kodu reoveepuhasti korrastus ja rekonstrueerimistööd

Imastu Kool - Kodu reoveepuhasti regulaarne hooldusteenus© Monoliit OÜ   |   Tel. 6 314 678   |   info@monoliit.ee Design & system by Idesun Media