Print

2011

2011

Kuimetsa aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööde I etapp. Puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veepuhastussüsteemide paigaldus

Atla Sadama I etappi ehitamine

Rannaaugu sadama I etappi ehitamine

Võisiku Hooldekodu reoveepuhasti ja biotiikide hooldus-, puhastus- ja käivitustööd

Taaliku sadama rekonstrueerimise projekteerimine I etapp

Lossi tn 34 hoonesiseste torustike ülesjoonestusprojekt

AS Hoolekandeteenused Lõuna piirkonna hooldekodude vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise otstarbekusuuringu teostamine ja vajalike tööde eelarve koostamine

Erastvere Hooldekodu reovee kollektortorustiku osaline rekonstrueerimine



© Monoliit OÜ   |   Tel. 6 314 678   |   info@monoliit.ee Design & system by Idesun Media