Print

2010

2010

Kaiu aleviku reoveepuhasti ja joogiveepuhastusjaama projekteerimis- ja ehitustööd

Kesk - Peipsi Mustvee reisi- ja kaubasadama projekteerimise ja ehitamise järelvalve

Erastvere Hooldekodu reoveepuhasti ja biotiikide korrastustööd

Atla sadama projekteerimine I etapp

Rannaaugu sadama projekteerimine I etapp

Jõeserva sadama projekteerimine

Sassukvere sadama projekteerimine

Rannaaugu sadama projekteerimine II etapp

Atla sadama projekteerimine II etapp

Papissaare Kalasadama rekonstrueerimise projekteerimine I etapp

Kallaste Sadama rekonstrueerimise projekteerimine I etapp

Võrkaia Sadama rekonstrueerimise projekteerimine I etapp© Monoliit OÜ   |   Tel. 6 314 678   |   info@monoliit.ee Design & system by Idesun Media