Print

1997

1997

Zabierzowi linna (Poola) reoveepuhasti (puhasti  montaa˛ ja häälestus, tööde juhtimine ja järelvalve)

Koikla sigala rekonstrueerimine

Rälby sadama projekteerimine ja ehitamine

Kuue erineva riigihankekonkursi võitmine ja projekteerimis ning ehitustööde teostamine© Monoliit OÜ   |   Tel. 6 314 678   |   info@monoliit.ee Design & system by Idesun Media