Print

2004

2004

Saue linna lokaalse veemajandussüsteemi teostatavuse analüüs

Palivere asula joogiveevarustuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Kabala valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine

Imavere valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine

Liivi küla joogivee flooriärastusseadme paigaldus ja tuletõrje veevõtusüsteemi rekonstrueerimine

Salutaguse Pärmitehase reoveekollektori rajamine

Põltsamaa -Pedja jõgede valgala Ühtekuuluvus fondi tehnilise abi rahastamistaotluse koostamine

Vändra valla reovee puhastusseadmete kompleksne rekonstrueerimine koos kanalisatsioonikollektoritega. Projekteerimine ja ehitus

Pihlaka jahi- ja paadisadama projekteerimine© Monoliit OÜ   |   Tel. 6 314 678   |   info@monoliit.ee Design & system by Idesun Media