Print

Vastus Raivo Uukkivi artiklile

Raivo Uukkivi. Häd(m)a Võsu Sadamaga.


Endine Vihula vallavanem on avaldanud aadressil www.raivouukkivi.ee  artikli „Häd(m)a Võsu sadamaga“.

Nimetatud artikkel sisaldab valet ja väärinformatsiooni.
Ei tahaks arutada Raivo Uukkivi, kes oli artikli ilmumise ajal Vihula vallavanem, süüdistusi Vihula vallavalitsuse poolt tehtud vigade ja tegematajätmiste osas. Artiklis esitatud probleemid oleks vallavanem saanud ise parandada või oleks võinud anda alluvatele vastavad korraldused .

Oma artiklis väidab Raivo Uukkivi eksitavalt , et Võsu sadama projekteerija OÜ Monoliit teostas  2011 aastal projekteerimistööd 3 päeva jooksul, milline tegevus tunduks kõrvalvaatajale  ebareaalne ja viitaks petturlusele.   Tegelikult teostati projekteerimistööd 4 kuu jooksul ja vallavalitsuse poolt tekitatud segaduse ja hilinenud lepingu sõlmimise asjaolude  kohta oleks Raivo Uukkivi saanud  andmeid enda poolt juhitud vallavalitsuse dokumentidest.

R. Uukkivi süüdistab eksitavalt OÜ Monoliiti, et Vihula sadam ei  saanud kooskõlastust Keskkonnaametist ja sellega seonduvalt Veeteede Ametist.

Samas tegid Keskkonnaameti töötajad korduvalt pöördumisi Vihula Vallavalitsuse poole.  Nimetatud kirjadest selgub, et Keskkonnamet ei saa menetleda vee erikasutusluba, kuna Vihula vald, kes soovib rekonstrueerida ajaloolist Võsu sadamat, ei ole olemasolevaid sadamarajatisi võtnud Ehitusregistris arvele.  Ka Vihula valla objektide detailplaneeringu teostamise ja mitteteostamisega seonduva tegevuse üle otsustamine kuulub ainult vallavalitsuse ülesannete hulka. 

Seega süüdistab R. Uukkivi OÜ Monoliiti tegevuses, mida OÜ Monoliit projekteerijana ei saanud vallavalitsuse eest korda ajada . R. Uukkivi oleks võinud artikli kirjutamiseks  kulutatud energia asemel vallavanemana olemasolevad probleemid ise lahendada või puudused  parandada .

Suurim vale Raivo Uukkivi artiklis on kirjutatud  värviliselt suurte tähtedega : 
„Võib asuda seisukohale, et tänu projekteerija tegemata tööle jääb Vihula vald ilma Võsu sadama rekonstrueerimiseks taodeldud vahenditest summas 162 038,43 EU“.

Samas jätab R. Uukkivi märkimata , et enne artikli avaldamist oli PRIA Kalandustoetuste Büroo töötaja saatnud isiklikult R. Uukkivile kirja, milles on toodud toetuse mittemääramise tegelikud neli põhjust , millised on seotud ainult Vihula Vallavalitsuse poolt tehtud vigade ja  tegemata töödega.

Peamine on, et nimetatud kirjas kirjutab PRIA Kalandustoetuste Büroo töötaja konkreetselt, viidates OÜ Monoliidile, et PRIA aktsepteerib OÜ Monoliit poolt koostatud projekteerimistöid ja nimetab, et projekteerimistööde eest tasumine  on PRIA poolt toetatav !!!!!

Oma  eksitavate väidete kinnituseks viitab R. Uukkivi oma  artiklis vajadust pöörduda politsei poole. 
Olukorras, kus Võsu sadam on 2014- 2015 aastal valmis ehitatud ja tegelikud ehituskulud on teada, oleks see  tõe väljaselgitamiseks vajalik.

R. Uukkivi laimu eesmärk oli halvustada OÜ Monoliiti, kes oli 2011 aastal osalenud Võsu sadama projekteerimise ja ehitamise hangetel ja kelle poolt väljapakutud tööde teostamise madalad hinnad ei olnud vist  sobivad .

Avalikkust tuleks informeerida ja politsei võiks uurida, kuidas korraldati R. Uukkivi ametisoleku ajal Võsu Sadama ehitamiseks riigihange ja milliste meetodite ja solvangutega tekitati olukord, kus hankel osales ainult üks pakkuja , kelle pakkumuses toodud tööde hinnad olid ebareaalsed, ehk kordades kõrgemad, kui Eesti keskmised analoogsete tööde hinnad. 

Ei ole reaalne, et R. Uukkivi, kes „ õigluse huvides“ halvustab valeinformatsiooni kasutades OÜ Monoliiti  , ei märganud, et tema poolt 2012 aastal korraldatud  riigihanke tulemus oli kahjulik tema poolt juhitud vallale.  Ei ole usutav, et R. Uukkivi ei tutvunud 2011 aastal korraldatud Võsu sadama ehitustööde hankel  pakkumisi teinud ettevõtete pakkumishindadega ja ei saanud aru, et Tema poolt korraldatud riigihanke võitja hinnad on kordades suuremad, kui eelnevad 2011 aasta pakkumishinnad .
Tõeliselt aus riigiametnik oleks ülepaisutatud hindadega hanke tühistanud.

2014 aastal uue vallavanema juhtimisel  toimud  Võsu Sadama  rajamise riigihange tõendas täiendavalt, kui ülepaisutatud hindadega  oli R. Uukkivi poolt korraldatud 2012 aasta  Võsu sadama riigihanke tulemus .  Vihula valla elanike enamus  on väljendanud korduvalt arvamust , et   Raivo Uukkivil oli vaja  OÜ Monoliiti  valede ja laimuga solvata, et ettevõte ei sooviks  madalate pakkumushindadega osaleda  R. Uukkivi poolt korraldataval  Võsu sadama  2012 aasta  ehitushankel .

Jaak Reinmets
OÜ Monoliit
Insener-hüdrotehnik© Monoliit OÜ   |   Tel. 6 314 678   |   info@monoliit.ee Design & system by Idesun Media