Print

Ettevõttest

Monoliit OÜ on ehituse ja projekteerimisega tegelev ettevõte, mis on ehitanud ja projekteerinud reoveepuhasteid Eestis, Poolas ja ka Venemaal. Lisaks sellele ka asulate vee- ja kanalisatsioonitorustikke, erinevaid pumplaid, õliste pinnaste puhastuskomplekse ja sadamaid.

Oleme võitnud rahvusvahelisi keskkonnakaitsealaseid konkursse ja ettevõtet on tutvustatud eri maade teaduslikes ajakirjades. Meie poolt on projekteeritud ja ehitatud Põhjamaade esimene energiavõsaväljak, mis töötab ka reoveepuhastina. Oleme koostanud keskkonnakaitselisi rahastamistaotlusi koos uuringutega 80 asulale ja linnale ning koostanud veemajanduse arengukavasid.


Monoliit OÜ kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ning tööohutuse poliitika ja eesmärgid

© Monoliit OÜ   |   Tel. 6 314 678   |   info@monoliit.ee Design & system by Idesun Media